Advocatenkantoor Leushuis

Advocaat 2
Advocaat 1
Advocaat 3
Advocaat 4

Arbeidsrecht

 
Nul uren contract
Dikwijls heeft een werkgever op bepaalde uren (per dag of in de week), tijdelijk behoefte aan extra personeel om de pieken en dalen van het werk te kunnen reguleren. De werkgever kan gebruik maken van oproepkrachten die hij dan flexibel, naar gelang van de omvang van de werkzaamheden, kan inzetten. In de Wet Flexibiliteit en Zekerheid is de rechtspositie van oproepkrachten geregeld. Een werknemer die echter over een periode van drie opeenvolgende maanden wekelijks dan wel tenminste 20 uren per maand heeft gewerkt, kan aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst, waarbij de omvang van de arbeid wordt bepaald over het gemiddelde van de afgelopen drie maanden.

De oproepkracht krijgt tenminste drie uren uitbetaald, ook al heeft deze minder dan drie uur gewerkt. Daarbij moet wel aan de voorwaarde worden voldaan dat hij met zijn werkgever heeft afgesproken dat de werknemer minder dan 15 uur per week werkt en dat de tijdstippen van de werkzaamheden niet nader zijn vastgelegd. Een werknemer die dus iedere dag twee uur werkt op vastgestelde tijden, komt derhalve niet voor de regeling van drie uur in aanmerking.

Na 6 maanden heeft de oproepkracht recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat deze in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt. De oproepkracht krijgt dan ook meer rechten. Hij krijgt ook salaris als hij niet kan komen werken om redenen die buiten zijn macht liggen (ziekte).

AOW vanaf verjaardag
Thans bestaat nog het recht op AOW bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd en gaat de AOW in op de eerste dag van de maand, waarin iemand 65 jaar wordt. In juli 2011 is echter een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Daarin is opgenomen dat de AOW per 1 januari 2012 niet meer op de eerste dag van de maand, waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt uitgekeerd, maar pas op dag waarin hij/zij daadwerkelijk 65 jaar wordt.

Voor werknemers onder de 27 jaar zijn 4 tijdelijke contracten mogelijk
Sinds 9 juli 2010 is het mogelijk dat een werkgever met een werknemer onder de 27 jaar in totaal 4 tijdelijke contracten of een arbeidsovereenkomst voor de duur van maximaal 48 maanden voor bepaalde tijd mag aangaan. Daarna wordt de overeenkomst van bepaalde tijd pas een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het gaat hier om een tijdelijke wet die vooralsnog geldt tot 1 januari 2012 met de mogelijkheid dat deze verlengd kan worden tot uiterlijk 1 januari 2014. Als de werknemer 27 jaar wordt, geldt bovenstaande regeling niet meer. Dan geldt de regeling van maximaal 3 tijdelijke contracten of een arbeidsduur van maximaal 36 maanden. Van deze laatste regeling kan overigens in een CAO worden afgeweken.

Het vorenstaande is een vrije weergave van de wettelijke regelingen. U kunt hieraan derhalve geen rechten ontlenen. Heeft u nadere vragen over bovenstaande artikelen of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht, maak dan gebruik van het contactformulier.

© Webdesign by JBB Media | Advocatenkantoor Leushuis