Advocatenkantoor Leushuis

Advocaat 1
Advocaat 2
Advocaat 3
Advocaat 4

Wetsvoorstel personenvennootschappen ingetrokken

Maandag 5 september 2011
Het wetsvoorstel waarbij het onderscheid tussen de huidige maatschap en de vennootschap onder firma zou verdwijnen en er alleen nog sprake zou zijn van een openbare vennootschap (met en zonder rechtspersoonlijkheid) en een stille niet openbare vennootschap, is ingetrokken.

Het wetsvoorstel lag al geruime tijd bij de Eerste Kamer. Op 22 april 2011 werd door de vaste commissie voor Justitie een kritisch voorlopig verslag over dit wetsvoorstel uitgebracht. Kernpunt van kritiek was dat de voorgestelde nieuwe regeling te knellend werd geacht voor bestaande maatschappen en vennootschappen onder firma en voorts dat dit tot onnodige kosten zal leiden.

Tevens werden vragen gesteld over de helderheid en bruikbaarheid van de voorgestelde wetgeving alsmede het nut en de noodzaak hiervan. Met name VNO-NCW en MKB Nederland hadden al jaren grote bezwaren tegen het wetsvoorstel.

In een brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer van 5 september 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, de heer I.W. Opstelten, derhalve besloten het wetsvoorstel op de Personenvennootschappen in te trekken.

© Webdesign by JBB Media | Advocatenkantoor Leushuis