Privacyverklaring

In deze verklaring laat Advocatenkantoor Leushuis u weten dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor de doelen die met u zijn overeengekomen;
 • niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven;
 • zorgvuldig beveiligen;
 • alleen bewaren voor de duur van de relatie dan wel zolang Advocatenkantoor Leushuis daartoe wettelijk verplicht is.

 
Advocatenkantoor Leushuis is gevestigd aan Schemergaarde 3, 3436 WB Nieuwegein Nederland met als inschrijvingsnummer  51699397 bij de KvK. U kunt ons bereiken via +31 (0) 30-6306901 of ons contactformulier. Website: www.advocatenkantoor-leushuis.nl.

Persoonsgegevens

Advocatenkantoor Leushuis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Advocatenkantoor Leushuis en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Advocatenkantoor Leushuis verstrekt.
Advocatenkantoor Leushuis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres.

 

Waarom Advocatenkantoor Leushuis uw gegevens nodig heeft

Advocatenkantoor Leushuis verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel om:

 1. een met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te kunnen voeren.
 2. uw persoonsgegevens te gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
  en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
 3. u te kunnen informeren over onze diensten.

 

Gebruik van diensten van Advocatenkantoor Leushuis en bewaartermijn

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Advocatenkantoor Leushuis vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in de databestanden van Advocatenkantoor Leushuis. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.
 

Delen met derden

Advocatenkantoor Leushuis verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten van Advocatenkantoor Leushuis. Zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.
 

Cookies en Google analytics

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina's worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 • Advocatenkantoor Leushuis heeft een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten
 • Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd
 • De optie 'gegevens delen' is uitgezet
 • Op deze site wordt geen gebruik maakt van andere Google -diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

 

Verwijderen cookies

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.


Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.
 

Communicatie

Relaties van Advocatenkantoor Leushuis kunnen zich inschrijven op nieuwsbrieven die enkele malen per jaar worden verstuurd met actuele informatie. De gegevens die nodig zijn voor het versturen van deze communicatie bestaat uitsluitend uit naam en emailadres en deze worden opgeslagen en bewaart zolang als nodig is. Uitschrijven op de nieuwsbrief is ten allen tijd mogelijk.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan sturen info@advocatenkantoor-leushuis.nl.
 

Beveiligen

Advocatenkantoor Leushuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Advocatenkantoor Leushuis maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.